Gå till innehållet

Bygglov


Två byggnadsarbetare bygger ett tak.

För följande åtgärder behövs enligt Markanvändnings- och bygglagens 125 § ett bygglov

  • byggande av ny byggnad
  • reparations- och ändringsarbete som kan jämställas med byggande av byggnad
  • utvidgning av byggnad eller ökande av byggnadens våningsyta
  • reparations- och ändringsarbete som inverkar på invånarnas trygghet och hälsa
  • ändring av användningsändamålet av en byggnad eller en del av en byggnad