Gå till innehållet

Klimatarbete

Närbild på björklöv

Sjundeå kommuns klimatarbete består av två delar. HINKU-projektets mål för utsläppsminskning styr kommunens verksamhet att bli snålare med utsläpp. Klimatprogrammet å sin sida styr kommunens interna klimatarbete mer helhetsmässigt.


Sjundeå har förverkligat flera åtgärder för att uppnå målen för minskning av koldioxidutsläpp. Kommunens sätt för att minska utsläpp är bland annat att stöda lätt trafik, beakta utsläpp i upphandlingar samt åtgärder för energieffektivitet i fastigheter. Dessutom kan man genom planering och planläggning påverka växthusgasutsläppen som bildas i kommunen.

Sjundeås utsläppsutveckling. Källa: SYKE – Kuntien ja alueiden KHK-päästöt(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst) (Refererad 7.9.2022)

Kontakt