Gå till innehållet

Ungdomsfullmäktige


Ungdomsfullmäktiges verksamhetsperiod är ett kalenderår. Verksamheten är tvåspråkig. Man kan söka en plats i fullmäktige under en skilt anmäld ansökningstid och man kan bli vald ifall man är 12–22 år och bor i Sjundeå.

Ifall över 20 kandidater sökt till ungdomsfullmäktige ordnas ungdomsfullmäktigeval, i andra fall väljs medlemmarna på basis av ansökningarna. Fullmäktige ska ha minst fem och högst 20 ordinarie medlemmar.

Ungdomsfullmäktige väljer bland sig representanter till kommunfullmäktige och -styrelsen samt nämnderna.

Som stöd för ungdomsfullmäktige verkar ungdomsarbetaren, som hjälper och handleder verksamheten, agerar sammankallare och föredragande under möten samt svarar för praktiska arrangemang inför förverkligandet av fullmäktigeval tillsammans med medlemmarna i ungdomsfullmäktige.

Via ungdomsfullmäktiges ordförande får du direkt kontakt med ungdomsfullmäktigeledamöter om du tänker på viktiga ärenden som gäller unga och som du vill att ska uppmärksammas.

Grundandet av Walkers ungdomslokal i Sjundeå och bygget av en skejtpark har ursprungligen kommit igång just från ungdomsfullmäktiges motioner. Alltid behövs nya goda idéer, små och stora förbättrings- och utvecklingsförslag med vilka Sjundeå kan göras till ett ännu bättre ställe för unga att bo.

Sjundeåungas egna idéer och tankar är viktiga och därför vill ungdomsfullmäktige höra dem.
Ta med andra ord modigt kontakt!

Ungdomsfullmäktigeledamöter 2023

Ordförande

Essi Hyvärinen

Vice ordförande

Jenny Andersson

Sekreterare

Eerik Laru

Some-ansvariga

Sinna Kröger
Senja Sopukki

Övriga medlemmar

Alexandra Blom
Annika Ek
Nea Helskä
Sisu Nivalainen
Vilma Saarinen
Tobias Söderblom
Saaga Toljamo
Nelly Bäck
Teemu Helskä
Noa Ryysy
Isla Toljamo

Ungdomsfullmäktiges ledare

Julia Hirvonen
044 725 6100
julia.hirvonen@siuntio.fi

Sjundeå ungdomsfullmäktiges uppgifter:

  • göra de unga kommuninvånarnas röster hörda.
  • ta ställning till aktuella ärenden.
  • göra motioner och ställningstaganden.
  • informera unga om kommunens beslut.
  • hjälpa de unga hitta metoder för att påverka och främja interaktionen mellan beslutsfattare och unga.
  • ordna evenemang, kampanjer och jippon.
  • höra de unga i Sjundeå, lyssna på deras åsikter, idéer och behov.