Gå till innehållet

Projektet Deltagande och inflytande i västra Nyland


Projektet Deltagande och inflytande i västra Nyland pågår parallellt i Sjundeå och Ingå från september 2022 till december 2023. Projektet finansieras med statsbidrag och baserar sig på Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras handbok Hur görs biblioteken som forum för folkstyret. Huvudfokus ligger på hur biblioteken kan främja delaktigheten i det lokala beslutsfattandet, men vi arbetar också med delaktighet överlag.

Kommande evenemang

Tjänsteinnehavarnas bibbakaffen – kom och diskutera med tjänsteinnehavare över en kopp kaffe på biblioteket: 

4.10.2023 kl. 9.00-10.30 Förvaltningsdirektör Niko Kannisto, livskraftchef Kaisa Kivelä 

1.11.2023 kl. 9.00-10.30 Tf. teknisk direktör Kenneth Flythström, markanvändningschef 

14.12.2023 kl. 9.00–10.30 välfärdschef Paula Kivekäs, chef för småbarnspedagogik Mari Mikonaho-Ratia  

6.9.2023 Bibbakaffe: Bildningssektorn

Bildningsdirektör Eero Kling, biblioteks- och kulturchef Maarit Tuomisto

Bibbakaffe 6.9.2023 På bildningssektorns bibbakaffe den 6.9 pratades det bland annat om skolskjutsarna, skollunchen, Tyyskylä daghems gård och biblioteksbesök, det meröppna biblioteket, kulturevenemang och bokcirklar. 

Bildningsdirektör Eero Kling presenterade utredningen om skolvägar som klassats som farliga. Skolskjutsarna måste ordnas så, att barn inte behöver gå längs farliga vägar eller korsa dem på farliga ställen. Det här leder i vissa fall till långa bussresor. 

Det diskuterades att HRT inte krävt bussar med säkerhetsbälten i upphandlingen. Bussarna är valda enligt antalet passagerarplatser, och en del av dem är ståplatser. Kommunen diskuterar bussarnas säkerhet med HRT, och man vill framför allt ha säkerhetsbälten i minibussarna. Det lönar sig ändå att ge respons också direkt till HRT via deras kundservice. 

Gällande skollunchen oroade matturerna en del föräldrar, då den första matturen är redan kl. 9.45 trots att barnen kan vara hemma först kl. 14.20. Om barn inte är med i eftermiddagsklubben får de inget mellanmål. Det är svårt att påverka matturerna, men Kling har diskuterat saken med rektorn och de funderar ännu på alternativ. Ett lösningsförslag från bibbakaffets deltagare var att de barn som är i den här situationen skulle få gratis mellanmål. 

Många föräldrar önskade också att eleverna i den svenskspråkiga och finskspråkiga skolan skulle träffas under skoldagen. Det skulle falla sig naturligt att träffas över lunchen. Trots att många åker buss tillsammans med barn från båda skolorna, önskade föräldrarna mera interaktion mellan skolorna och språkgrupperna. 

Campusets personal kan köpa mat som blivit över från skollunchen. Trots att det skulle vara fint att erbjuda den här möjligheten till alla kommuninvånare, har man konstaterat att man inte vill släppa in utomstående i matsalen under skoldagen. 

Det kom ett önskemål om att kommunen skulle erbjuda olika paket i eftermiddagsverksamheten, så att avgifterna skulle variera enligt hur många timmar barnet deltar. I uppdelningen borde man ta bussturerna i betraktande. Kling svarade att kommunen är medveten om att eftermiddagsverksamheten är dyr, och att de utreder saken. 

Skolbyggnaden är just nu trång. Prognosen visar ändå på minskande elevantal, och redan under nästa läsår kommer det finnas en finskspråkig förskolegrupp mindre än i år. 

Det framkom att dagisbarnen från Tyyskylä inte har kunnat åka på utflykt efter att man lade till bussturer så, att bussen inte har möjlighet att köra dem till centrum utanför kollektivturerna. De nuvarande bussturerna till Sjundeå centrum passar inte daghemmets tidtabell. Daghemmets budget räcker inte till busstransporter till till exempel biblioteket eller andra utflykter. Kling förmedlar informationen till Mari Mikonaho-Ratia, chef för småbarnspedagogik, så att barnen igen ska kunna besöka biblioteket. 

Det kom önskemål om en stor centrallekpark. Kommunen har gjort en lekparksplan, och just nu lägger man upp en tidtabell för förverkligandet. I planen ingår en centrallekpark. De som är intresserade kan komma och diskutera lekparkerna med tekniska direktören på Tekniskas bibbakaffe den 1.11.2023. 

Man kan bekanta sig med lekparksplanen i tekniska nämndens protokoll och bilagor från deras möte 15.11.2022: 

Många gladde sig åt det nya meröppna biblioteket, men det fanns också orosmoment. Nuförtiden måste man alltid komma ihåg att ta med sig sitt bibliotekskort om man vill komma och läsa tidningar i biblioteket på förmiddagarna. Det kan vara svårt för till exempel någon med minnessjukdom att använda det meröppna biblioteket om man inte kommer ihåg sin pinkod eller hur man loggar in. Det kan leda till färre spontana besök i biblioteket. Biblioteket lovar ändå handleda i hur man använder det meröppna biblioteket. 

Många önskade en bokcirkel för vuxna. Det går bra att ordna i biblioteket, och bibban kan också hjälpa med till exempel att välja böcker. Det har funnits en privat svenskspråkig bokcirkel i Sjundeå redan i 45 år, men det har inte funnits deltagare för en finskspråkig grupp. 

Campusets invigningsfest förra hösten mindes man med värme, framför allt gillade väldigt många Aleksis Kivi-teateruppvisningen. Man önskade mera kultur i socknen, för alla åldrar och på bägge språken. Biblioteks- och kulturkoordinator Aino Mykrä berättade att författargästen Lina Laurent besökte biblioteket veckan innan. Leena Lehtolainen besöker biblioteket på Sjundeådagen, och sjundeåbon, operasångerskan Helena Juntunen kommer att berätta om sin bok senare på hösten. 

Det behövs en anslagstavla i biblioteket, byns gemensamma vardagsrum. Det finns digitala anslagstavlor, infoskärmar, i biblioteket. Dem kan invånare använda för att marknadsföra till exempel evenemang eller hobbyverksamhet. Skicka annonsen i form av en Power Point-sida till adressen kirjasto@siuntio.fi(öppnas i en ny flik).  

Daghemsbarnens föräldrar tackade för möjligheten att gå på “biograf” i campusets auditorium. Kommunen har nu införskaffat en licens som gör att man i fortsättningen kan visa nästan vilka filmer som helst. Sjundeås MLL-förening har också ordnat en filmkväll för barn tillsammans med biblioteket i somras. Nu kommer det komma regelbundna filmvisningar för vuxna, unga och barn. 

Det påpekades att Tyyskylä daghems gård ännu är oskött trots upprepade meddelanden till kommunen. Kommunen har lagt ut underhållet på entreprenad, och tack vare kontakter från invånarna har det blivit tydligt att underhållet av daghemmet inte beaktas ordentligt i kontraktet. Invånarna visste också att berätta att det har varit problem med plogningen och att personalen har suttit fast eftersom vägen inte plogats på många timmar och dagar efter snöfall. Många önskade att Sjundeå skulle anställa egen underhållspersonal. Kling tackade för feedbacken om plogningen, det är bra för kommunen att veta att det tidigare varit problem inför den kommande vintern. 

Man hoppades att ett dagis skulle öppnas igen i Störsvik. Antalet familjer har ökat i området under de senaste åren. En förälder hoppades på ett daghem i den befintliga byggnad som bedömts fungera för dagisverksamhet. Kommunen förbereder just nu en invånarenkät, som kommer att publiceras för kommuninvånarna att fylla i innan jul. En viktig fråga i enkäten är vem som skulle kunna ta sina barn till ett eventuellt daghem i Störsvik. Bibbakaffets deltagare föreslog att Störsviksdagiset skulle presenteras som ett alternativ också för Ingåföräldrar. 

Bildningsdirektör Kling fick en fråga om vad han är mest nöjd med i AKK-skolan, och vad man kunde utveckla. Utvecklandet av skolan är rektorns uppgift. Kling är nöjd med att det mångåriga projektet att få gemensamma utvärderingskriterier för årskurserna 1–5 i båda skolorna nu är i mål. Tonåringar är tonåringar och barn är barn så det finns alltid utmaningar, men man tar tag i dem. I Sjundeå är klasserna också relativt små, vilket är en fin sak. Föräldrarnas utvecklingsförslag behandlas, fast processerna kan vara långa. Just nu väntar man på en eventuell ny läroplan, innan man börjar utveckla undervisningen i någon viss riktning. En kommande utmaning är att en del av undervisningspersonalen är anställd med projektpengar, som tar slut 2024. 

Friidrottsplanens gräsplan har varit i användningsförbud i samband med att gräsmattan förnyats. Skolorna och de minsta barnen har ändå fått använda den, trots att det varit förbjudet för vuxna och lag. Kommunens tekniska avdelning informerar om planens användningsförbud, och man kan fråga dem om det. Skulle en konstgräsplan vara mera praktisk? Det måste utredas innan planen förnyas nästa gång. SIF sköter just nu planen. 

Det nya campuset har fört samman olika aktörer, och det senaste året har handlat om att sköta praktiska saker, som utrymmesanvändning och säkerhetsärenden. Under vintern kommer man skapa en vision för campus, så att man tillsammans med alla aktörer kan utveckla campuset i samma riktning. 

Vid skadegörelse gör SRV en brottsanmälan och för ärendet vidare. Man kan anmäla om söndriga träningsredskap till biblioteks- och kulturchef Maarit Tuomisto maarit.tuomisto@siuntio.fi. För tillfället är innebandymålen trasiga. Välfärdschef Paula Kivekäs, som kan införskaffa nya, kommer att meddelas om saken. 

Det kommer att hållas flera bibbakaffen under hösten. Vi hoppas kunna arrangera bibbakaffen även under våren, då som eftermiddagskaffe så att så många som möjligt kan delta.

Tidigare evenemang

Vårvintern 2023 ordnade vi utbildningar och verkstäder för unga och tjänsteinnehavare om delaktighet tillsammans med Kompetenscentret för ungas delaktighet. Kursserien gav unga värdefull erfarenhet av deltagande, och erbjöd kommunens tjänsteinnehavare och beslutsfattare verktyg för att involvera invånarna i beslutsprocessen. Under utvecklingsprocessen föddes en idé om att beslutsfattare kunde nå unga genom att besöka ungdomslokalen Walkers. Konseptet kommer vidareutvecklas under hösten 2023 tillsammans med ungdomstjänsterna, Kompetenscentret för ungas delaktighet samt Stationens barn. 

Vi ordnade invånarkvällen Med och påverka den 2.3.2023. Där fick invånare lära sig mera om beslutsprocessen, och visionera framtidens Sjundeå. 

Den 13.3.2023 hade biblioteket en valdiskussion i campusets auditorium. Kandidater från alla riksdagspartier deltog i panelen, och evenemanget streamades på kommunens facebook-sida. 

Under förhandsröstningen kunde också familjens yngsta rösta, i bibliotekets mjukisval. Förskoleelever och de yngsta eleverna i Aleksis Kiven koulu och Sjundeå svenska skola röstade också med sina grupper. 

Biblioteket och delaktighetsprojektet utmanade kommuninvånarna att läsa fyra böcker med något samhällstema under sommaren. Vi lottar ut Helle-ämbare med Sjundeå-produkter bland deltagarna. 

Om du har frågor gällande enkäten eller projektet i stort kan du kontakta projektarbetaren Matilda Almar.