Gå till innehållet

Kommunens ledningsgrupp


Kommundirektör Juha-Pekka Isotupa leder kommunens ledningsgrupp. Ledningsgruppens uppgift är att verka som stöd för det kommunala beslutsfattande. Gruppens uppgift och mål är kommunens och dess invånares välmående.

Ledningsgruppen verkar som stöd för kommundirektören i det strategiska och operativa ledandet och utvecklingsarbetet.

Ledningsgruppens medlemmar