Friluftsområden

Föreningen Nylands friluftsområde upprätthåller och utvecklas ett mångsidigt nätverk at naturhamnar och rekreationsområden. Störsviks område ligger i Sjundeå.

Störsvik

Störsvik är en mäktig naturoas med strandområden som varierar från flata berg till branta klippor, från allundar till sandstränder. Gammelskogarna i Störsviks inre delar, Kvarnträsk med omgvning samt områdets frodigaste strandskogar och -ängar bildar ur naturskyddssynpunkt en för södra Finland sällsynt värdefull helhet.

Köranvisning: Vik av från Helsingfors - Hangövägen (nr 51) till Störsviksvägen. Kör ca 5 km. Vik av till höger till reningsverkets P-plats.

Mer information om rekreationsområden i Sjundeå och närområdet finns på Föreningens Nylands friluftsområdens webbplats.

Bekanta dig med föreningens alla friluftsområden:

Föreningen Nylands friluftsområden

Guide Retkelle uusmaalaiseen luontoon