Fritidstjänsternas kontaktuppgifter

Chef för biblioteks- och fritidstjänster
Maarit Tuomisto
050 386 0825
maarit.tuomisto(at)sjundea.fi

sivistystoimisto(at)siuntio.fi

Idrottslokalernas och områdenas underhåll, tekniska avdelningen
Rådgivning: 050 386 0815 / förvaltningssakkunnig
Måndag-fredag kl. 9.00 - 11.15 och 11.45-13.00

Tekniskas dejourering på kvällar och veckoslut 050 478 1459 (ärenden som gäller fastigheter)