Fritidstjänsternas kontaktuppgifter

Chef för biblioteks- och fritidstjänster
Maarit Tuomisto
050 386 0825
maarit.tuomisto(at)sjundea.fi

sivistystoimisto(at)siuntio.fi8iq

Idrottslokalernas och områdenas underhåll, tekniska avdelningen
050 386 0815 kansliföreståndaren
Måndag-fredag kl. 9.00 - 11.15 och 11.45-13.00

Felanmälan kvällar och veckoslut
Tekniskas jour 040 707 2202