Fysioterapi

Fysioterapins målsättning är att upprätthålla och förbättra arbets- och funktionsdugligheten för människor i olika åldrar samt att med hjälp av fysioterapins metoder förebygga att den försämras. Terapin genomförs i samarbete med kunden och andra instanser som deltar i rehabiliteringen. Fysioterapins målsättning är att användaren av tjänsten möjligast väl skall klara sig på egen hand i sin livsmiljö.


Fysioterapi 

Charlotta Lönnqvists väg 5
02580 SJUNDEÅ

Tidsbeställning och hjälpmedel må-fre kl. 12-13

Fysioterapeut Lena Luuppala 0504124094

Fysioterapeut Pia Andersen-Barthelaix 0504124088

 

Individuell fysioterapiavgift 11.60 €