Fysioterapi

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Det innebär att informationen på den här sidan kan vara föråldrad. Uppdaterad information hittar du på välfärdsområdets webbplats luvn.fi/sv. I det fall att informationen ännu inte hunnit föras in på välfärdsområdets webbplats styrs besökaren till kommunernas webbplatser.


Fysioterapins målsättning är att upprätthålla och förbättra arbets- och funktionsdugligheten för människor i olika åldrar samt att med hjälp av fysioterapins metoder förebygga att den försämras. Terapin genomförs i samarbete med kunden och andra instanser som deltar i rehabiliteringen. Fysioterapins målsättning är att användaren av tjänsten möjligast väl skall klara sig på egen hand i sin livsmiljö.


Fysioterapi 

Charlotta Lönnqvists väg 5
02580 SJUNDEÅ

Tidsbeställning och hjälpmedel må-fre kl. 12-13

Fysioterapeut Pia Andersen-Barthelaix 050 412 4094

Fysioterapeut Sini Soininen 050 412 4088

Hemrehabilitering 044 725 6120

 

Individuell fysioterapiavgift 11.60 €