Fysioterapi

Fysioterapins målsättning är att upprätthålla och förbättra arbets- och funktionsdugligheten för människor i olika åldrar samt att med hjälp av fysioterapins metoder förebygga att den försämras. Terapin genomförs i samarbete med kunden och andra instanser som deltar i rehabiliteringen. Fysioterapins målsättning är att användaren av tjänsten möjligast väl skall klara sig på egen hand i sin livsmiljö.

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.
Fysioterapi
Charlotta Lönnqvistin tie 5 02580 SJUNDEÅ
måndag-torsdag
08:00 - 16:00
fredag
08:00 - 14:45

Tidsbeställning må-fre kl 12-13
050 412 4094


Hjälpmedel må-fre kl 12-13
050 412 4088