Gatuunderhåll

Du kan ge respons till underhållstjänsterna via responssystemet.

Underhåll och renhållning året runt

Tekniska avdelningens servicecentral ansvarar för underhållet och renhållningen året runt. Detta innebär bland annat underhållet av gatukonstruktionerna och reparerandet av skador, avlägsnandet av sandningssand från körvägarna och gång- och cykellederna, slåtterarbetena längs vägarna samt andra uppgifter inom underhållet och renhållningen.

Kommunen ansvarar för underhållet av planvägarna på detaljplaneområdena. Dessutom understöder kommunen underhållet av enskilda vägar. Längden på dessa är ca 110 km. Underhållet av vägar och allmänna områden har utlokaliserats.


Vinterunderhåll och entreprenörsområdena

Vinterunderhållet av trafiklederna har fördelats på flera olika aktörer: Nylands NTM-central, enskilda väglag och kommunen.

NTM-centralen i Nyland svarar för vinterunderhållet av bl.a. Sjundeåvägen, Svidjavägen, Lappersvägen, Länsmansbacken och Kyrkovägen samt de gång- och cykelleder som finns längs dem.

Feedback till Vägtrafikantlinjen (24 h/dygn) 0200 2100.

Enskilda väglag svarar för underhållet av de egna enskilda vägarna

Feedback direkt till väglagen.

Kb Mågs Ky ansvarar för underhåll av vägarna i Sjundeå kommun.

Enligt vägens betydelse för trafiken har körbanor och leder för gång- och cykeltrafik deltas in i två underhållsklasser. Gatorna underhålls i prioriteringsordning enligt underhållsklasserna.

Ta kontakt direkt med entreprenören i ärenden som förutsätter omedelbara åtgärder tfn 045 321 3324.

Feedback som gäller icke-brådskande ärenden ges via responsblanketten.