Glädje i rörelse

Glädje i rörelse i Sjundeås småbarnspedagogik

Sjundeås kommunala småbarnspedagogik är med i det nationella projektet Ett rörligt barn i småbarnspedagogiken, vars huvudsakliga syfte är att främja det lokala programarbetet för Glädje i rörelse. Glädje i rörelse är ett program för motion och välbefinnande i småbarnspedagogiken. Syftet med programmet är att en positiv verksamhetskultur förverkligas i småbarnspedagogikens enheter och att varje barn har dagligen möjlighet att röra på sig och få glädje av det. Programmet förverkligas med små steg utgående från enhetens egna förutsättningar och verksamhetssätten och målsättningarna diskuteras gemensamt. Programmet Glädje i rörelse erbjuder daghemmen mångsidigt material.

I Sjundeå har programmet Glädje i rörelse startats i två enheter, i Jukolan päiväkoti och i daghemmet Lilla-Alexis.

Tilläggsinformation on programmet https://www.ilokasvaaliikkuen.fi/
Det svenskspråkiga materialet finns här https://www.ilokasvaaliikkuen.fi/materiaalit