Grön flagg

Läsåret 2018-2019

Nytt för i år är också den gröna flagga som är upphängd i vår inglasade innergård. Flaggan kan inte köpas av vem som helst utan måste förtjänas. Den är en symbol och en belöning för det aktiva och målsiktiga arbetet för hållbar utveckling som vår skola gjort i många år.
Vi har två huvudteman (avfall och energi) och under läsåret 2015-2016 satsar vi mest på avfallsfrågor. Kommunens hela bildningssektor har avfall som ett gemensamt tema för det här läsåret inom det så kallade KeKe-arbetet (kestävä kehitys/ hållbar utveckling).

Info om grön flagg-verksamhet i Sjundeå svenska skola <länk?>

Hur gör vi i vår skola?

Under årens lopp har vi jobbat med teman som ”avfall”, ”vatten”, ”vår närmiljö” samt ”livsstil och hälsa”.
Verksamheten planeras och leds av ett demokratiskt tillsatt miljöråd som består av 12 elever och 4 vuxna. Medlemmarna i miljörådet, som samlas till regelbundna möten, informerar de övriga eleverna via morgonsamlingar och korta infostunder. Ibland har hela skolan en s.k. Grön flagg-timme då vi behandlar olika saker som hör till temat.

Hur kan hemmen bidra?

Vi försöker handla miljövänligt i skolan. Vi sorterar skräp och är också måna om att det inte uppstår skräp i onödan. Därför ber vi ibland eleverna (t.ex. vid friluftsdagar och utfärder) att ta med en egen tom flaska som sedan fylls med saft här i skolan. På så sätt undviker vi engångsförpackningar.
Vi önskar också att elevernas mellanmål inte skulle vara inpackade i onödiga förpackningar. Använd hellre burkar som kan användas många gånger.
Vi är väldigt glada och stolta över att ha rätt att hissa den Gröna flaggan här i skolan. Vi fortsätter vårt gemensamma jobb för en bättre framtid!

Bakgrundsinfo

Hösten 2002 gick Sjundeå svenska skola med i miljöprogrammet ”Grön flagg” som är en del av det internationella Eco Schools-programmet. I Finland är ca 180 skolor och daghem med i Grön flagg-programmet. Det finlandssvenska Grön flagg-arbetet koordineras av Natur och Miljö r.f. (mera info på www.naturochmiljo.fi och www.eco-schools.org).
Grön flagg är en symbol för skolor som beaktat miljöfrågor i undervisningen och all annan verksamhet.
För att få den gröna flaggan krävs det att man arbetar med projektet hela året, att eleverna får vara med, att det är handlingar och inte bara ord samt att hela skolan är engagerad.
Vi har haft rätt att hissa den Gröna flaggan ända sedan våren 2003.