Grundande av företag och företagsrådgivning

Företagrskap medför friheter och möjlighet till framgång. En företagare som en som överväger företagskap ska ändå vara redo för utmaningar, risker och att planerna ändras.

Företagsrådgivning

Företagsrådgivning erbjuds av Novago Företagsutveckling Ab som kommunen är delägare i. Novago ger skräddarsydd rådgivning och handledning i företagens alla livsskeden enligt behovet. En träff med Novagos personal kan vid behov ordnas vid Sjundeås kommunhus.

Företagsrådgivningstjänsten är avgiftsfri, personlig och konfidentiell i ägarkommunerna. Du har tillgång till ett team av företagsrådgivare och proffs samt ett brett nätverk av kunniga personer och företag i bakgrunden, till vilka vi, vid behov dirigerar företagaren.

Novago erbjuder alla som är intresserade av företagande i Sjundeå basinformation gratis, så det är lätt att få information. Av de företag som grundats med stöd från Novago är sju företag av tio livskraftiga ännu efter fem år medan motsvarande tal för företag som grundats via nätet är knappa fyra. Novago stöder företagaren även vid generationsskifte samt vid köp och försäljning av företag.

Nationell företagstjänst www.yrityssuomi.fi

 

Kommunens upphandlingar

Kommunens upphandlingar är offentliga upphandlingar som styrs av lagen om offentlig upphandling (länk).