Grundande av företag och företagsrådgivning

Företagrskap medför friheter och möjlighet till framgång. En företagare som en som överväger företagskap ska ändå vara redo för utmaningar, risker och att planerna ändras.

Företagsrådgivning

Sjundeå anser att företagande är viktigt och erbjuder avgiftsfri rådgivning till nuvarande företagare och till dem som vill bli företagare. Via Novago Företagsutveckling Ab får du hjälp med att finslipa din affärsidé, att grunda ett företag (Novago ingår i det riksomfattande nätverket Nyföretagarcentralerna i Finland), att utveckla din affärsidé, i frågor kring internationalisering och finansiering, i personalfrågor och andra utmaningar som kan dyka upp. Du får råd i alla skeden av företagets livscykel som tex. vid ägarbyte och generationsväxling. Du kan dra nytta av ny och för dig nödvändig information i en snabbt föränderlig värld genom att använda dig av Novagos breda expertis och omfattande nätverk av experter. 

Novago har kontor i Lojo och Raseborg:
Nummisvägen 12-14, 08100 Lojo
Genvägen 8, 10600 Ekenäs
Boka tid genom att ringa (019) 369 1865 eller lämna en kontaktbegäran till info@novago.fi  eller via chatfunktionen.  Den som vill grunda företag kan även boka tid till Novagos certifierade nyföretagartjänst via den elektroniska kalendern.

Läs mera om Novago och ladda ner Novagos broshyr.

Rekryteringsrådgivning

Novagos rekryteringstjänster erbjuder avgiftsfri rådgivning i rekryteringsfrågor för företag och arbetssökande, med stöd från Europeiska socialfonden.