Grundläggande utbildning

Sjundeå kommun erbjuder kommuninvånarna högklassiga och mångsidiga skoltjänster i tre grundskolor.

Finskspråkig undervisning ges i Päivärinteen koulu (åk 1-6) och i Aleksis Kiven koulu (åk 1-9) samt svenskspråkig undervisning i Sjundeå svenska skola (åk 1-6).

De svenskspråkiga eleverna fortsätter i årskurs 7-9 antingen i Kyrkslätt (Winellska skolan) eller i Lojo (Källhagens skola i Virkby).

Sjundeåungdomarna genomför sina studier på andra stadiet i allmänhet i gymnasier eller yrkesläroanstalter i Lojo eller Kyrkslätt. En del av ungdomarna fortsätter sina studier i läroanstalter i huvudstadsregionen.

Guide till de sjundeåhem där ett barn skall börja skolan Välkommen till årskurs ett 2023-2024

Principer för antagande av elev till förskole- och grunläggande utbildning

Karta för anvisandet av närskola för svenskspråkiga elever åk 7-9

I Utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster (SIVKESU) beaktas alla de bildnings- och välfärdstjänster som kommunen själv producerar. Utvecklingsplanen har uppgjorts för verksamhetsperioden 2020-2021.
I enlighet med de fyra viktigaste målen i Sjundeå kommuns strategi, har det för varje verksamhet fastställts utvecklingsobjekt som hänför sig till de strategiska målen, åtgärder för att förverkliga dem och utvärderingsmätare för dem.


SIVKESU

De funktioner som hör under bildningsväsendet i Sjundeå kommun, även skolor, tar i sin verksamhet hänsyn till hållbar utveckling. Du kan bekanta dig med Sjundeå kommuns bildningsavdelnings plan för hållbar utveckling.