Grundtrygghetsnämndens sektion för individärenden

Medlemmar 2017-2021

Ordförande

Keijo Tarnanen (Tuula Elo)

Viceordförande

Johanna Parkkisenniemi (Mika Hintikka)

Övriga medlemmar

Johan Holmberg (Nina Pettersson-Perklén)
Tommi Heikkinen (Kirsi Selei)
Virpi Lohrum (Reijo Korhonen)

Föredragande

Grundtrygghetsdirektör Cathrinne Wetterstrand

Sekreterare

Grundtrygghetsdirektör Cathrinne Wetterstrand

(de personliga ersättarna inom parentes)