Gymnasie och andra stadiets studier

De svenskspråkiga eleverna fortsätter i årskurs 7-9 antingen i Kyrkslätt (Winellska skolan) eller i Lojo (Källhagens skola i Virkby).

Sjundeåungdomarna genomför sina studier på andra stadiet i allmänhet i gymnasier eller yrkesläroanstalter i Lojo eller Kyrkslätt. En del av ungdomarna fortsätter sina studier i läroanstalter i huvudstadsregionen.

Källhagens skola

Winellska skolan

Virkby gymnasium

Kyrkslätt gymnasium

Lohjan lukio

Luksia

Axxell

Omnia

Prakticum 

Lärkkulla