Hälsocentralens klientavgifter

Hälsocentralsavgift

Läkarmottagning 20,60€ /besök
För outnyttjad bokad tid som inte annulerats debiteras en straffavgift på 50,80€ av alla som fyllt 15 år
Sjukskötarbesök 11,40€ /besök. Gäller alla besök av jourkaraktär samt individuella sjukvårdsbesök (inte för gruppbesök). Gäller inte besök hos psykiatrisk sjukskötare. Om ett läkarbesök äger rum samma dag faktureras endast för läkarbesöket.
Avgiften debiteras för de tre första besöken under kalenderåret
Avgiften debiteras inte av personer med fronttecken, ej heller av barn och ungdomar under 18 år.

Jouravgift

Lojo sjukhus samjour debitera:

för specialsjukvård under vardagar kl. 20–08 samt under veckoslut och helger
32,70€ /besök
för allmänmedicinsk vård (grundhälsovård) under vardagar kl 16-20 16,40€ /besök.
Under vardagar kl 20-08 samt under veckoslut och helger 32,70€ /besök.
Jouravgiften debiteras inte av personer med fronttecken och inte av personer under 18år
Ingen hälsocentralsavgift debiteras i samband med jouravgiften


Fysioterapi

För individuell fysioterapi debiteras per vårdtillfälle 11,40€
För medicinsk rehabilitering som ges i serie debiteras 11,40€ /gång.
Avgiften debiteras för högst 45 vårdtillfällen under samma kalenderår.

Intyg och utlåtanden

A) Läkarintyg och utlåtanden à 50,80€
Tbc-intyg
Livsmedels intyg
Övriga intyg (tex dietintyg m.m.)
B-intyg för pension
T-intyg
C-utlåtande
Utlåtanden för arbetskraftsmyndigheterna
Utlåtanden om misshandel
Omfattande utlåtanden för rättsväsendet
Stipendiatintyg o.a. omfattande intyg som gäller utlandet
Andra jämförbara intyg som inte anknyter till vårde
E-intyg (olycksfall, yrkesskador)

B) Läkarintyg och utlåtanden à 61,00€
Intyg för körkort
Utlåtanden för luftfarts- och sportdykarcertifikat
Internationellt vaccinationsintyg
Intyg för skjutvapen

Avgiftsfria intyg
Läkarintyg SVA eller SVB för att påvisa behov av sjukledighet
Intyg över vård av sjukt barn
Utlåtanden för sterilisation och abort
Utlåtande för flyttning till en annan vårdsinrättning
C-utlåtande för vårdbidrag för pensionärstagare eller handikappbidrag för personer som bor på anstalt eller serviceboende
Intyg om behov av följeslagare eller annat fordon än kollektivtrafik på grund av sjukdom
Läkarintyg till maistraten för utredning av förmynderskap
B-utlåtande för rehabilitering eller för specialersättningsgillt läkemedel för person som bor på anstalt eller serviceboende

Andra avgifter
Kopia av sjukjournal (avgiften fastställs av kommunen enligt prövning) 0,50 € /sida