Hälsovårdens blanketter

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Det innebär att informationen på den här sidan kan vara föråldrad. Uppdaterad information hittar du på välfärdsområdets webbplats luvn.fi/sv. I det fall att informationen ännu inte hunnit föras in på välfärdsområdets webbplats styrs besökaren till kommunernas webbplatser.

Avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar

Grundtrygghetens avgifter

Hälsovård

Byte av vårdplats för icke brådskande

Anmälan om behov av tillfällig icke brådskande vård i en tillfällig hemkommun

Preventivrådgivning

Blankett för förhandsinformation gällande preventivrådgivning (fi)

Mödrarådgivning

Förhandsuppgifter

Rusmedelsenkät

Kraftresurser i vardagen 

Barnrådgivning

Förfrågan då barnet är 1,5 år

Förfrågan då barnet är 4 år

Rusmedelsenkät

Kraftresurser i vardagen

Patientombudsman

Anmärkning som gäller vård eller bemötande av patient

Dataskydd

https://www.sjundea.fi/dataskydd