Hälsovårdens meddelande

24.04.2020 13:49

Kategori: Social- & Hälsovårdstjänster

Grundtrygghetsavdelningen i Sjundeå vill påminna kommuninvånare om att man vid behov ska söka sig till hälsovårdstjänsterna. I synnerhet de som hör till någon riskgrupp bör sköta om att den egna underliggande sjukdomen är i god kontroll. Om det i din näromgivning finns personer som hör till riskgruppen kan du gärna föra ärendet på tal. Det betyder att du genuint bryr dig om dina närmaste. Synnerligen viktigt är det att prata om det med de personer som kanske inte följer de elektroniska medierna.

På THL:s (Institutet för hälsa ock välfärd) offentliga coronasidor är de möjligt att följa upp det kommunspecifika antalet coronasmittor. I Sjundeå har 8 coronasmittor konstaterats. Ingen av de smittade personerna har besökt hälsostationen, utan enligt instruktionerna har kontaktat hälsostationen, företagshälsovården och sjukhusjouren per telefon.