Hälsovårdscentralen och jour

Personer som bor inom HUS område kan nu själva boka en tid till en coronavirusprovtagning via Coronaguiden koronabotti.hus.fi/sv/
Till tidsbeställningen behöver man bankkoder eller mobil ID

 

På hälsocentralens mottagningar sköts under tjänstetid (kl. 8-16) både akuta sjukdomsfall och långtidssjukdomar samt utskrivs intyg och utlåtanden. Vid behov remitterar hälsocentralläkaren kunden till specialsjukvård. Kommuninvånarna uppmanas att i första hand ta kontakt med Sjundeå hälsocentral.

I sjukvårdsärenden kan patienten även söka sig till skötarens mottagning. Skötaren kan bevilja korta sjukintyg vid akutasjukdomsfall.

OBS!

  • Om du har bokat tid behöver du inte anmäla dig.
  • Var vänlig och ta med dig identitetsbevis försett med foto ifall du behöver identifiera dig.
  • Du kan förnya recept via telefon eller lämna in en anhållan om förnyande i en för det ändamålet avsedd postlåda finns i hälsocentralens aula.

Hälsocentraljour vardagar kl.8.00–16.00

Vardagar kl.8.00–16.00 ordnas primärhälsovården i första hand på Sjundeås egna hälsocentral.

Samjouren utanför tjänstetid kl. 16.00–8.00

Utanför tjänstetid  hjälper Lojo samjour dig, vardagar, veckoslut och helgdagar kl. 16.00–8.00.

Adress:
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

Ring det avgiftsfria numret 116 117 innan du söker dig till jourpolikliniken.

För icke-brådskande vård kan man bli hänvisad till egen hälsocentral tjänstetid.

Återringningssystem

Hälsocentralen har ett återringningssystem för att underlätta tidsbokningen till hälsocentralen. Om båda tidsbokningsnumren är upptagna och köandet pågår i längre än en minut kopplas samtalet till återringningssystemet. Hälsocentralens personal ringer tillbaka samma dag om uppringaren har lämnat en kontaktbegäran. Om du har hemligt nummer eller dolt uppringarnummer bör du diktera ditt telefonnummer efter tonen.

Återringningssystemet är påkopplat under hälsocentralens telefontider. Övriga tider kopplas samtalen till hälsocentralens meddelande om öppettider.

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.

Kontaktuppgifter

Sjundeå hälsocentral

Charlotta Lönnqvists väg 5
02580 Sjundeå

Akut hälsorådgivning
044 386 1026 (ej tidsbokning)

Tidsbokning 
må–fre kl 8–16
(09) 2606 1430

Hälsocentralsbiträde
(09) 2606 1400

Lojo sjukhus

Sjukhusvägen 8
08200 Lohja

Jour
116  117

Anhörigas kontakttelefon för jour patienter
050 427 5600

Allmänmedicinska jour- och övervakningsavdelningen

Jouravdelningen fungerar i samband med jouren och i egenskap av bäddavdelning vid hälsocentral vårdas där patienter som kräver kortvarig övervakning 1–3 dygn.

Bedömningsavdelning

kansli
019 369 2811


Intensiv övervakning

kansli
019 380 1502