Hälsovårdscentralen och jour

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Det innebär att informationen på den här sidan kan vara föråldrad. Uppdaterad information hittar du på välfärdsområdets webbplats luvn.fi/sv. I det fall att informationen ännu inte hunnit föras in på välfärdsområdets webbplats styrs besökaren till kommunernas webbplatser. 

Personer som bor inom HUS område kan nu själva boka en tid till en coronavirusprovtagning via Coronaguiden koronabotti.hus.fi/sv/. Tid för coronavaccination kan du boka på coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa hälsocentralen.
Vid den elektroniska tidsbokningen behöver du bankkoder eller mobil ID

På hälsocentralens mottagningar sköts under tjänstetid (kl. 8-16) både akuta sjukdomsfall och långtidssjukdomar samt utskrivs intyg och utlåtanden. Vid behov remitterar hälsocentralläkaren kunden till specialsjukvård. Kommuninvånarna uppmanas att i första hand ta kontakt med Sjundeå hälsocentral.

I sjukvårdsärenden kan patienten även söka sig till skötarens mottagning. Skötaren kan bevilja korta sjukintyg vid akutasjukdomsfall.

OBS!

  • Om du har bokat tid behöver du inte anmäla dig.
  • Var vänlig och ta med dig identitetsbevis försett med foto ifall du behöver identifiera dig.
  • Förnyelse av recept via OmaKanta eller via digikliniken eller genom att ringa tidsbokningen.

Hälsocentraljour vardagar kl.8.00–16.00

Vardagar kl.8.00–16.00 ordnas primärhälsovården i första hand på Sjundeås egna hälsocentral.

Samjouren utanför tjänstetid kl. 16.00–8.00

Utanför tjänstetid  hjälper Lojo samjour dig, vardagar, veckoslut och helgdagar kl. 16.00–8.00.

Adress:
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

Ring det avgiftsfria numret 116 117 innan du söker dig till jourpolikliniken.

För icke-brådskande vård kan man bli hänvisad till egen hälsocentral tjänstetid.

Hälsocentralens telefonservice är öppen vardagar kl.8-16. Hälsocentralen har återuppringningssystem. vi ringer tillbaka inom samma dag.

Om du har hemligt nummer, bör du läsa in ditt nummer i meddelandet efter ljudsignalen.

Du får service dygnet runt på Digikliniken på adressen oma.mehilainen.fi eller ladda ner appen Min Mehiläinen på din telefon.

Bild på en telefon där appen min mehiläinen har öppnats.

När du laddar ner appen Min Mehiläinen på mobilen kan du skicka ett meddelande till digikliniken när det bäst passar dig, dygnet runt. Vi svarar på ditt meddelande på Sjundeå hälsocentral vardagar kl. 8–16. Övriga tider får du servicen från Mehiläinens centraliserade 24/7-tjänst.

Så tar du i bruk appen Min Mehiläinen:

  1. Ladda ner appen Min Mehiläinen på din telefon från Google Play eller App Store. Första gången loggar du in i appen med dina webbankkoder.
  2. Gå till "Lägg till" i appen.
  3. Välj symbolen "Mina uppgifter".
  4. Välj "Offentlig hälsovård, Sjundeå" som din hälsocentral.

Sedan kan du börja använda digiklinikens tjänster.

Kontaktuppgifter

Sjundeå hälsocentral

Charlotta Lönnqvists väg 5
02580 Sjundeå


Tidsbokning 
må–fre kl 8–16
(09) 2606 1430

icke brådskande kvällsmottaning på onsdagar kl. 16-18
(endast tidsbokning)

Myndighetstelefon (den här nummern är endast avsedd gör myndigheter och hörselskadade)
040 125 5880

Lojo sjukhus

Sjukhusvägen 8
08200 Lohja

Jour
116  117

Anhörigas kontakttelefon för jour patienter
050 427 5600

Allmänmedicinska jour- och övervakningsavdelningen

Jouravdelningen fungerar i samband med jouren och i egenskap av bäddavdelning vid hälsocentral vårdas där patienter som kräver kortvarig övervakning 1–3 dygn.

Bedömningsavdelning

kansli
019 369 2811


Intensiv övervakning

kansli
019 380 1502