Hälsovårdscentralen och jour

Personer som bor inom HUS område kan nu själva boka en tid till en coronavirusprovtagning via Coronaguiden koronabotti.hus.fi/sv/
Till tidsbeställningen behöver man bankkoder eller mobil ID

 

På hälsocentralens mottagningar sköts under tjänstetid (kl. 8-16) både akuta sjukdomsfall och långtidssjukdomar samt utskrivs intyg och utlåtanden. Vid behov remitterar hälsocentralläkaren kunden till specialsjukvård. Kommuninvånarna uppmanas att i första hand ta kontakt med Sjundeå hälsocentral.

I sjukvårdsärenden kan patienten även söka sig till skötarens mottagning. Skötaren kan bevilja korta sjukintyg vid akutasjukdomsfall.

OBS!
- Om du har reserverad tid behöver du inte anmäla dig
- var vänlig och ta med dig identitetsbevis försett med foto ifall du behöver identifiera dig
- man kan förnya recept via telefon eller lämna in en anhållan om förnyande i en för det ändamålet avsedd postlåda finns i hälsocentralens aula

Hälsovårdscentraljour vardagar kl.8.00-16.00

Vardagar kl.8.00-16.00 ordnas i första hand bashälsovården på Sjundeås egna hälsocentral.

Samjouren utanför tjänstetid kl.16.00-8.00

Utanför tjänstetid  hjälper Lojo samjour dig, vardagar, veckoslut och helgdagar kl.16.00-8.00. Adress Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo. Ring det avgiftsfria numret 116 117 innan du söker dig till jourpolikliniken.

För icke-brådskande vård kan man bli hänvisad till egen hälsocentral tjänstetid.

http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/lojo-sjukhus/jourakutvard/Sidor/default.aspx

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.

Kontaktuppgifter

Sjundeå hälsocentral

Charlotta Lönnqvistsvägen 5
02580 Sjundeå

Akut hälsogranskning
044 386 1026 (ej tidsbeställning)

Tidsbeställning må-fre kl 8-16
(09) 2606 1430

Hälsocentralsbiträde
(09) 2606 1400

Lojo sjukhus

Sjukhusvägen 8
08200 Lohja

Jour
116  117

Anhörigas kontakttelefon för jour patienter
050 427 5600

Allmänmedicinska jour- och övervakningsavdelningen

Jouravdelningen fungerar i samband med jouren och i egenskap av bäddavdelning vid hälsocentral vårdas där patienter som kräver kortvarig övervakning 1 – 3 dygn.

Bedömningsavdelning

kansli
019 369 2811


Intensiv övervakning

kansli
019 380 1502