Hälsovårdscentralen och jour

Personer som bor inom HUS område kan nu själva boka en tid till en coronavirusprovtagning via Coronaguiden koronabotti.hus.fi/sv/
Till tidsbeställningen behöver man bankkoder eller mobil ID

På hälsocentralens mottagningar sköts under tjänstetid (kl. 8-16) både akuta sjukdomsfall och långtidssjukdomar samt utskrivs intyg och utlåtanden. Vid behov remitterar hälsocentralläkaren kunden till specialsjukvård. Kommuninvånarna uppmanas att i första hand ta kontakt med Sjundeå hälsocentral.

I sjukvårdsärenden kan patienten även söka sig till skötarens mottagning. Skötaren kan bevilja korta sjukintyg vid akutasjukdomsfall.

OBS!

  • Om du har bokat tid behöver du inte anmäla dig.
  • Var vänlig och ta med dig identitetsbevis försett med foto ifall du behöver identifiera dig.
  • Förnyelse av recept via OmaKanta eller via digikliniken eller genom att ringa tidsbokningen.

Hälsocentraljour vardagar kl.8.00–16.00

Vardagar kl.8.00–16.00 ordnas primärhälsovården i första hand på Sjundeås egna hälsocentral.

Samjouren utanför tjänstetid kl. 16.00–8.00

Utanför tjänstetid  hjälper Lojo samjour dig, vardagar, veckoslut och helgdagar kl. 16.00–8.00.

Adress:
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

Ring det avgiftsfria numret 116 117 innan du söker dig till jourpolikliniken.

För icke-brådskande vård kan man bli hänvisad till egen hälsocentral tjänstetid.

Hälsocentralens telefonservice är öppen vardagar kl.8-16. Hälsocentralen har återuppringningssystem. vi ringer tillbaka inom samma dag.

Om du har hemligt nummer , bör du läsa in ditt nummer i meddelandet efter ljudsignalen.

Kontaktuppgifter

Sjundeå hälsocentral

Charlotta Lönnqvists väg 5
02580 Sjundeå


Tidsbokning 
må–fre kl 8–16
(09) 2606 1430

ti-to kvällsmottaning fram till kl.18
(endast tidsbokning)

Myndighetstelefon (den här nummern är endast avsedd gör myndigheter och hörselskadade)
040 125 5880

Lojo sjukhus

Sjukhusvägen 8
08200 Lohja

Jour
116  117

Anhörigas kontakttelefon för jour patienter
050 427 5600

Allmänmedicinska jour- och övervakningsavdelningen

Jouravdelningen fungerar i samband med jouren och i egenskap av bäddavdelning vid hälsocentral vårdas där patienter som kräver kortvarig övervakning 1–3 dygn.

Bedömningsavdelning

kansli
019 369 2811


Intensiv övervakning

kansli
019 380 1502