Handikapprådet

Handikapprådet i Sjundeå kommun har som uppgift att fungera som ett samarbetsorgan mellan handikappade personer, deras anhöriga och handikapporganisationer samt kommunens olika verksamhetsområden.

Handikapprådet sammanträder 4-5 gånger per år. Både egentliga medlemmar och ersättare kallas till varje möte, så att vi ska få en så bred uppfattning som möjligt av livssituationen hos handikappade och deras anhöriga i Sjundeå.

Medlemmar 2017 - 2021

Ordförande

Sinikka Hussi (Veikko Asumaniemi)

Viceordförande

Hans Berglund (Jari Alopaeus)

Övriga medlemmar

Anne-Maj Blomqvist (Yvonne Flygar)
Hans Kullberg (Virve Leikola)
Karl Nilsson (Karl Holm)

Föredragande och sekreterare

Karin Heerman, socialservicechef

(personliga ersättare inom parentes)

Verksamhetsplan

Handikapprådet strävar efter att vara proaktiv och vi lyssnar på handikappade kommuninvånares och deras anhörigas åsikter och önskemål. Vi fungerar så flexibelt som möjligt och reagerar på nya idéer som uppkommer via samarbetet. Vi förstärker dessutom vår ställning inom kommunens beslutsfattande samt tar upp aktuella diskussionsämnen. Vårt mål är att följa med den samhälleliga diskussionen och påverka handikappade personers situation, rättigheter och ett jämlikt liv.

Du kan kontakta handikapprådet via ordföranden Sinikka Hussi.