Handikappservice

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Välfärdsområdet betjänar på adressen luvn.fi/sv.

Med handikappad avses den som på grund av skada eller sjukdom under långa tider har särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring.

Syftet med lagen och förordningen om service och stöd på grund av handikapp är att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför. Servicen och stödåtgärderna ska främja en handikapp persons egenhändiga verksamhet. Service enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp ordnas om en handikappad person inte får tillräcklig och för personen i fråga lämplig basservice.

Handikappservicen ska ordna och producera service enligt lagen och förordningen om service och stöd på grund av handikapp, lagen om stöd för närståendevård, familjevårdslagen och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

En del av servicen omfattas av kommunens särskilda skyldighet att ordna service och en del är prövningsbaserade stödåtgärder. Du kan ansöka om service och stödåtgärder genom att fylla i en blankett eller lämna in en fritt formulerad ansökan eller boka tid för möte.

Ansökan om handikappservice

Anvisningar för personlig assistent

Blankett för anmälan av arbetstimmar för personlig assisent

Lagstiftning som berör handikappservice ingår i socialvårdslagen, lagen om service och stöd på grund av handikapp och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

Socailvårdslagen1301/2014

Lagen om service och stöd på grund av handikapp 380/1987

Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 519/1977

Kontaktuppgifter

telefontid må-on kl. 12-13

Socialarbetare
Paula Heinonen
050 441 2454

Socialarbetare
Salme Tell
041 731 6491

Socialhandledare
Andreas Jankes
09 2606 1272

socialjour
041 7306998
kl. 8-15.45