Hanna-Mari Sarlin blir bildningsdirektör i Sjundeå

06.04.2020 08:11

Kategori: Turism & Fritid Småbarnspedagogik & Utbildning

Kommunstyrelsen i Sjundeå har vid sitt möte 30.3.2020 enhälligt till bildningsdirektröstjänsten valt Hanna-Mari Sarlin (pedagogie magister) från Helsingfors.

Hanna-Mari Sarlin tillträder tjänsten 1.5.2020. Hon kommer till Sjundeå från Vanda stad där hon för närvarande fungerar som rektor.

Det kom sammanlagt 19 ansökningar till bildningsdirektörstjänsten i Sjundeå, och en av sökandena tog tillbaka sin ansökan. Till intervjun kallades 9 sökanden, varav tre avancerade till personbedömning. Intervjugruppen föreslog Hanna-Mari Sarlin till bildningsdirektörstjänsten.

Bildningsdirektörstjänsten i Sjundeå har varit lediganslagen sedan januari eftersom Jukka Pietinen som tidigare skötte tjänsten blev bildningsdirektör i Sibbo.