Hedersomnämnande 22.6.2020

23.06.2020 11:38

Kategori:

14.6.2020 hände en vattenskada i kommunhuset i Sjundeå. Skadorna är avsevärda och reparationsåtgärderna påbörjades omedelbart. Kommunen håller på att reda ut skadornas omfattning, reparationsmetoder och tidtabell.

Leif Ström märkte på morgonen att vattnet strömmar ut till kommungårdens gårdsplan. Han ringde omedelbart till nödcentralen. Brandkåren anlände snabbt till kommunhuset, lokaliserade felet och förhindrade att läckaget och skadan sprider ut sig. Det var ett bra exempel om hur vi alla ska förehålla oss till vår gemensamma egendom och omgivning.

Kommunstyrelsen har beslutat uppmärksamma honom för föredömlig och vaksam verksamhet. Kommunfullmäktiges ordförande Heikki Kaisla, kommunstyrelsens ordförande Merja Laaksonen och kommudirektör Juha-Pekka Isotupa gav kommunens gåvor till honom 22.6.2020.