Hemvård

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Välfärdsområdet betjänar på adressen luvn.fi/sv.


Hemvård omfattar hemservice och hemsjukvård. Hemservice innebär att man ger klienten vård och omsorg, stöder klienten att klara av vardagen och upprätthåller klientens funktionsförmåga. Hemsjukvård är en hälso- och sjukvårdstjänst som tillfälligt ges i patientens hem för att vårda personens sjukdom. För hemvårdens klienter uppgörs i enlighet med bedömningen av servicebehovet en individuell vård- och serviceplan. syftet med planen är god vård av klienten. God vård omfattar vård och rehabilitering som möjliggör ett självständigt liv. Avsikten med vården är att stöda klienten i det egna livet. Kommunen ansvarar för den hemvård som bildas av hemservice och hemsjukvård. Hemvårdens klientavgifter påverkas av hur mycket vård som behövs och av den vårdbehövandes inkomster.

För klienten uppgörs en bedömning av behovet av service och utgående från den fastställs service- och vårdplanen.

Vid behov av hemvård ska man kontakta hemvårdens sjukskötare.

Hemvård
Charlotta Lönnqvistin tie 3 B 02580 SJUNDEÅ

Kontaktuppgifter

Charlotta Lönnqvistvägen  3 B
02580 Sjundeå    

må-sö kl 7.30-21
050 386 0833
Hemvården svarar inte i telefonen under klientbesök

Hemvårdens sjukskötare

telefontid vardagar kl.9-15
050 594 1745 eller
050 412 4082
Sjukskötarna svarar inte i telefonen under klientbesök

Förman för omsorgstjänster
050 594 1746