Hemvårdsstöd

Hemvårdsstöd

För vem?

En familj kan istället för kommunal småbarnspedagogik välja hemvårdsstöd om familjen har minst ett barn under 3 år. Stöd kan beviljas genast efter att föräldrapenningen upphört.

Hemvårdsstöd kan också utbetalas för ett barn över 3 år, om familjen har andra barn under 3 år. Hemvårdsstödet upphör senast när det yngsta barnet fyller 3 år.

Vad består stödet av?

I hemvårdsstödet ingår
• vårdpenning, som inte påverkas av familjens inkomster
• vårdtillägg, som påverkas av familjens gemensamma inkomster

Stödets belopp

Vårdpenning
Familjens inkomster inverkar inte på vårdpenningens belopp. Vårdpenning betalas separat för varje barn som är berättigat till stöd. Vårdpenningens belopp är
• för ett barn under 3 år 338,34 euro/mån
• för varje syskon, som också är under 3 år 101,29 euro/mån/barn
• för varje syskon över 3 år, men under skolåldern 65,09 euro/mån/barn.
Mer information på FPA:s webbplats http://www.kela.fi/web/sv/hemvardsstod-belopp-och-utbetalning

Vårdtillägg
Vårdtillägg betalas för endast ett barn som är berättigat till vårdpenning.
• Beloppet är högst 181,07 euro/mån.
• På vårdtillägget inverkar familjens storlek och bruttoinkomster.

I Sjundeå kommun betalas inget kommuntillägg till hemvårdsstödet.

Hur ansöker man om hemvårdsstöd?

Man ansöker om hemvårdsstöd för barn direkt från FPA. Det lönar sig att ansöka om hemvårdsstöd i god tid innan föräldrapenningen upphör. Rätten till hemvårdsstöd börjar genast efter föräldrapenningen. Man kan få stöd retroaktivt för högst 6 månader.
Här fyller du i ansökan: http://www.kela.fi/web/sv/sa-ansoker-du-om-hemvardsstod

Till vem betalas stödet?

Stödet betalas till den vårdnadshavare som huvudsakligen sköter barnet.

När upphör stödet?

Ett barn som får hemvårdsstöd kan inte vara i kommunal dagvård och är inte berättigad till servicesedel eller privatvårdsstöd eller kommuntillägg till privatvårdsstödet.
Hemvårdsstödet upphör till exempel i följande situationer:
· familjen har inte längre ett barn under 3 år
· barnet börjar i kommunal dagvård
· ett barn inleder den grundläggande utbildningen, även om familjens yngsta barn är under 3 år (stödet upphör då senast 31.7 för detta barn)
· familjen flyttar stadigvarande utomlands

Anmälningsskyldighet vid ändringar

Om barnet övergår till småbarnspedagogik är föräldrarna skyldiga att informera FPA om att hemvårdsstödet ska avslutas. Mer information på FPA:s webbplats ”Så här meddelar du förändringar som inverkar på barnavårdsstöden” http://www.kela.fi/web/sv/barnavardsstod-meddela-forandringar