Hemvårdsstöd

Hemvårdsstöd

För vem?

En familj kan istället för kommunal småbarnspedagogik välja hemvårdsstöd om familjen har minst ett barn under 3 år. Stöd kan beviljas genast efter att föräldrapenningen upphört.

Hemvårdsstöd kan också utbetalas för ett barn över 3 år, om familjen har andra barn under 3 år. Hemvårdsstödet upphör senast när det yngsta barnet fyller 3 år.

Vad består stödet av?

I hemvårdsstödet ingår
• vårdpenning, som inte påverkas av familjens inkomster
• vårdtillägg, som påverkas av familjens gemensamma inkomster

Stödets belopp

Vårdpenning
Familjens inkomster inverkar inte på vårdpenningens belopp. Vårdpenning betalas separat för varje barn som är berättigat till stöd.
Vårdpenningens belopp finns på FPA:s sidor: http://www.kela.fi/web/sv/hemvardsstod-belopp-och-utbetalning
På webbplatsen finns även beräkningsprogramm för vårdtillägget / barnavårdsstödet.

I Sjundeå kommun betalas inget kommuntillägg till hemvårdsstödet.

Hur ansöker man om hemvårdsstöd?

Man ansöker om hemvårdsstöd för barn direkt från FPA. Det lönar sig att ansöka om hemvårdsstöd i god tid innan föräldrapenningen upphör. Rätten till hemvårdsstöd börjar genast efter föräldrapenningen. Man kan få stöd retroaktivt för högst 6 månader.
Här fyller du i ansökan: http://www.kela.fi/web/sv/sa-ansoker-du-om-hemvardsstod

Till vem betalas stödet?

Stödet betalas till den vårdnadshavare som huvudsakligen sköter barnet.

När upphör stödet?

Ett barn som får hemvårdsstöd kan inte vara i kommunal dagvård och är inte berättigad till servicesedel eller privatvårdsstöd eller kommuntillägg till privatvårdsstödet.
Hemvårdsstödet upphör till exempel i följande situationer:
· familjen har inte längre ett barn under 3 år
· barnet börjar i kommunal dagvård
· ett barn inleder den grundläggande utbildningen, även om familjens yngsta barn är under 3 år (stödet upphör då senast 31.7 för detta barn)
· familjen flyttar stadigvarande utomlands

Anmälningsskyldighet vid ändringar

Om barnet övergår till småbarnspedagogik är föräldrarna skyldiga att informera FPA om att hemvårdsstödet ska avslutas. Mer information på FPA:s webbplats ”Så här meddelar du förändringar som inverkar på barnavårdsstöden” http://www.kela.fi/web/sv/barnavardsstod-meddela-forandringar