HINKU-projektet

I projektet Mot en kolneutral kommun (HINKU) kommer kommuner, företag och invånare upp med idéer och förverkligar lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser. HINKU-kommunerna strävar att minska utsläppen av växthusgaser tidigare än de nationella målen stipulerar. Kommunerna har förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 80 % fram till år 2030 jämfört med utsläppsnivån år 2007. Sjundeå har år 2020 nått projektets etappmål, som var 30 % minskning av utsläppen.

Sjundeå anslöt sig till HINKU-projektet år 2013. Av de västnyländska kommunerna anslöts sig också Hangö, Raseborg och Lojo till HINKU-projektet år 2013.

I februari 2013 undertecknade Sjundeå kommunernas avtal om energieffektivitet med arbets- och näringsministeriet. Kommunstyrelsen beslöt den 10.10.2016 § 164 att Sjundeå kommun förbinder sig till den nya avtalsperioden 2017-2025 och dess energiinbesparingsmål. Avtalets mål är att förbättra energieffektiviteten samt att främja användningen av förnybar energi. Med dessa åtgärder kan man, förutom att man förbättrar energieffektiviteten, även förbättra lönsamheten i kommunens verksamhet.

Relaterade dokument angående Sjundeå kommuns klimatarbete hittas från materialsidan.

Tilläggsuppgifter om det gemensamma HINKU-projektet som 86 kommuner är med hittas här (öppnas i ett nytt fönster).

Tilläggsinformation

HINKU-koordinator

Förvaltningsplanerare

Jonas Kujanpää

E-post
fornamn.efternamn(at)sjundea.fi

Se även