HRT

Sjundeå kommun anslöt sig till samkommunen Helsingforsregionens trafik 1.1.2018

Ändringen innebär att samma kollektivtrafikbiljetter dvs. HRT:s biljetter gäller i Sjundeå, Helsingfors, Vanda, Esbo, Grankulla, Kervo, Sibbo, Kyrkslätt och Tusby. Sjundeå hör till samma biljettzon som Kyrkslätt. Det innebär att man kan resa med HRT:s interna biljetter inom Sjundeå och Kyrkslätt. Med en närregion 2-biljett kan man resa i Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, Sibbo, Kyrkslätt, Sjundeå och Tusby. Biljetten är inte giltig i Helsingfors och med biljetten kan man inte resa mellan två kommuner så att resan går via Helsingfors. Med en närregion 3-biljett kan man resa i hela HRT-området.

Ändringen innebär också att information om kollektivtrafiken, tidtabeller och eventuella ändringar i Sjundeå finns på HRT:s webbplats och i Reseplaneraren. HRT svarar för passagerarinformationen vid busshållplatserna och på järnvägsstationen i Sjundeå.

hsl.fi

Från och med 1.1.2018 har i Sjundeå kommunbiblioteket varit HRT-servicestället. På biblioteket kan du alltså bland annat skaffa ett nytt resekort och ladda värde och period till ditt resekort.