Idrottsplatser

I Sjundeå finns flera inomhus- och utomhusidrottsplatser som lämpar sig för olika idrottsgrenar.

Inomhuslokaler

Bildningscampuset Sjundeå hjärta, Parkstigen 2, Sjundeå

Sjundeå kommuns idrottshall, Aleksis Kivi vägen 3, Sjundeå

Övriga idrottslokaler inomhus

Sportplaner

Idrottsplanen i kommuncentrum, Aleksis Kivi vägen 3

Sommarperioden är från slutet av maj till slutet av september.
Kan bokas måndag – söndag kl. 7.00 – 21.00
Huvudskligt användningsändamål: friidrott, bollgrenar

Lappers gräsplan, Lappersvägen 490

Sjundeå svenska skolans sanplan (skridskoplan vintertid, upplyst fram till kl. 22.00)

Kyrkbyns sandplan

Övriga idrottsplatser utomhus