Idrottsplatser

I Sjundeå finns flera inomhus- och utomhusidrottsplatser som lämpar sig för olika idrottsgrenar.

Inomhuslokaler

Sjundeå Svenska skolans gymnastiksal, Skolvägen 3, Sjundeå

Sjundeå bads gymnastiksal, Lepopirttivägen 80, Sjundeå

Sjundeå kommuns allaktivitetshall, Aleksis Kivi vägen 1, Sjundeå  från 1.3.2021

Övriga idrottslokaler inomhus

Sportplaner

Idrottsplanen i kommuncentrum, Aleksis Kivi vägen 3

Sommarperioden är från slutet av maj till slutet av september.
Kan bokas måndag – söndag kl. 7.00 – 21.00
Huvudskligt användningsändamål: friidrott, bollgrenar

Lappers gräsplan, Lappersvägen 490

Sjundeå svenska skolans sanplan (skridskoplan vintertid, upplyst fram till kl. 22.00)

Kyrkbyns sandplan

Övriga idrottsplatser utomhus