Inånarinitiativ

Enligt kommunallagen har kommuninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagarna ska informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Om antalet initiativtagare motsvarar minst två procent av kommuninvånarna, ska frågan tas upp till behandling inom sex månader från det att den väcktes.

Dessutom har de som utnyttjar kommunens tjänster rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna i fråga.

Initiativet görs skriflitgt, anonyma intitativ behandlas inte.

Initiativet görs på webbplatsen Invånarinitiativ.fi. Inititativ kan också lämnas in till kommunens registratur (Lepopirttivägen 80, 02570 Sjundeå) eller per e-post till siuntio(at)siuntio.fi.

Registraturen registrerar alla initiativ som lämnats in till kommunen och förmedlar dem vidare till rätt myndighet i kommunen.