Inbjudan till offentligt informationstillfälle: Förbättring av kustbanans stabilitet på km 53-55, järnvägsplan, Sjundeå

03.12.2019 15:21

Kategori: Boende & Miljö

Inbjudan till offentligt informationstillfälle
 
Förbättring av kustbanans stabilitet på km 53-55, järnvägsplan, Sjundeå

Trafikledsverket och Sjundeå kommun utarbetar en järnvägsplan i enlighet med banlagen (110/2017 och 573/2018) för att förbättra banans stabilitet mellan kustbanans bankilometrar 53-55.

Målet med planeringen är att förbättra stabiliteten på kustbanans bankilometrar 53–55 med därtill anknutet torrläggningsnätverk. I huvudsak förbättras banans stabilitet med tryckbanker som byggs bredvid banan. Planeringsområdet är beläget väster om Sjundeå centrum och sträcker sig i banans längdriktning ungefär från platsen där Brännmalmsbäcken rinner under järnvägsspåret till Käkelä övergångsbro.

Det arrangeras ett offentligt informationstillfälle om järnvägsplanen, där utkast av planerna, förändringar orsakade av dem samt deras inverkan på omgivningen presenteras.

Det offentliga informationstillfället ordnas:

Tid: 4.12.2019 kl. 18:00 - 20:00

Plats: Fennia Arena, Aleksis Kivi vägen 7, 02580 Sjundeå

Under informatonstillfället kan man bekanta sig med utkast av planerna och framföra sin åsikt om dem.

Tillfället är öppet för områdets alla invånare, markägare och andra intressenter.

Mera information om planen fås av Trafikledsverkets projektledare Erkki Mäkelä per telefon 029 534 3822 och via e-post erkki.makela@vayla.fi

Välkomna!