Information om Sjundeå

Sjundeå i siffror

2014

2015

2016

2017

Invånarantal

6 205

6 182

6 173

6 146

Arela, km2

266,1

266,1 266,1 266,1
Modersmål finska

4137

4116

4067

4069

Modersmål svenska

1819 1800 1797 1754

Modersmål annat

243 266 314 323

Andel arbetsplatser inom primärnäring, %

7,1

6,9

-

-

Andel arbetsplatser inom sekundärnäring, %

15,5 16,2 - -

Andel arbetsplatser inom servicenäring, %

74,7 73,4 - -

Antal företagsverksamhetsställen, %

534 521 529 -

Sommarstugor

-

815

-

825

Källa: Statistikcentralen 2018

Mer information

Ekonomin

Historia

Vänkommuner