Information om socialservicen till kommuninvånarna i Ingå och Sjundeå

05.01.2018 10:44

Kategori:

Från och med 1.1.2018 är Ingå kommuns socialservice vid socialbyrån underställd Sjundeå grundtrygghetsnämnd. Detta innebär att Sjundeå kommun ansvarar för socialservicen i både Sjundeå och i Ingå.

 

Socialservice kommer också i fortsättningen erbjudas på socialbyrån i Ingå kommungård, Strandvägen 2, och i socialbyrån i Sjundeå kommunhus, Parkstigen 1.

 

Vi beklagar eventuella olägenheter under överföringsfasen.

 

Kontaktuppgifter
Brådskande ärenden under tjänstetid via kommunens växel, tfn (09) 260 611.

Klientmottagning vid Sjundeå och Ingå socialservice endast med tidsbokning. Du kan kontakta de anställda under telefontiden måndag till onsdag kl. 12-13.

Torsdagar och fredagar får du kontakt med någon av de anställda på socialkansliet mellan kl. 12-13 på nummer 09 2606 1282. Du kan också ta kontakt per e-post fornamn.efternamn@sjundea.fi

Socialservicechef Karin Heerman tfn 044 386 1245

Socialarbetare

Sjundeå:
Jessica Olme-Bos tfn (09) 2606 1274
Samuel Keskinen tfn (09) 2606 1275

Ingå:
Sari Koistinen tfn 050 462 3015
Tuula Määttä tfn 050 441 2454

Barnatillsyningsman

Sjundeå och Ingå:
Katja Honkaranta tfn (09) 2606 1276

Socialhandledare

Sjundeå:
Åldringar och handikappservice Susanne Höckert tfn (09) 2606 1272
Sysselsättningsärenden Jaana Terävesi tfn 044 386 1257
Invandrare Marja Lind tfn 044 386 1574

Ingå: Isabella Sjöberg tfn 050 440 6927

Familjearbetets enhet

Sjundeå: Krogarsvägen 4 B 7, 02580 Sjundeå

Christine Miiros tfn 044 386 1569
Tiina Rönnberg tfn 050 386 0835

Ingå: Johanna Pousar tfn 046 922 0886