Information till serviceproducenterna

En serviceproducent av privat småbarnspedagogik kan ansöka om att bli Sjundeå kommuns småbarnspedagogiks servicesedelproducent.

Innan man ansöker om att bli producent ska man bekanta sig med den av Sjundeås bildningsnämnd godkända regelboken för privat småbarnspedagogik och förbinda sig till att iaktta den i verksamheten.

Regelboken

Regelboken för småbarnspedagogikens inkomstrelaterade servicesedel från och med 1.8.2018. Bekanta dig med regelboken

Serviceproducenten ska uppfylla både de lagstadgade och de av Sjundeå kommun uppställda villkoren (bildningsnämnden 16.5.2018). Sjundeå kommun godkänner servicesedelproducenterna inom den privata småbarnspedagogiken. Kommunen förutsätter att serviceproducenterna kontinuerligt iakttar bestämmelserna och villkoren i regelboken.

Ansökningsblankett för att bli servicesedelproducent
(innehåller lista på bilagor och förutsättningarna för att bli godkänd servicesedelproducent. Läs även regelboken)

Värdet på servicesedlar som kommunen betalar till producenterna fr.o.m. 1.1.2019

                                                                                     Värde på servicesedel %       Servicesedelns maximala värde €
                                                                                                                                     för producenten
Privat daghemsvård                                    

Under 3 år                              

Under 3 år, 35 tai yli 35 timmar i veckan                                    100 %                 1 230,00 €

Under 3 år, mindre än 35 - över 20 timmar i veckan                     80 %                   984,00 €

Under 3 år 20 - under 20 timmar i veckan                                    60 %                   738,00 €

Över 3 år                               

Över 3 år, 35 eller över 35 timmar i veckan
(minst 7 timmar i dagen)                                                             100 %                 820,00 €

Över 3 år, mindre än 35 - över 20 timmar i veckan                       80 %                 656,00 €

Över 3 år, 20 - under 20 timmar i veckan                                      60 %                 492,00 €

Privat familjedagvård                                  

35 eller över 35 timmar i veckan
(minst 7 timmar i dagen)                                                               100 %                 672,00 €

Mindre än 35 - över 20 timmar i veckan                                         80 %                 537,60 €

20 - mindre än 20 timmar i veckan                                                  60 %                403,20 €

Privat gruppfamiljedagvård                                         

35 mer än 35 timmar i veckan
(minst 7 timmar i dagen)                                                                100 %                 795,00 €

Mindre än 35 - över 20 timmar i veckan                                          80 %                 636,00 €

20 - mindre än 20 timmar i veckan                                                  60 %                  477,00 €

Från serviceproducenternas högsta värde dras den av klienterna betalda självriskandelen av.

Information till privata serviceproducenter om eTjänsten som startar 3.2.2020
(översättning på kommande)