Informationstillfälle om upphandling av färdtjänst

26.11.2018 12:08

Kategori:

Sjundeå och Ingå kommuns handikapp- och äldreråd samt andra intresserade bjuds in till ett gemensamt informationstillfälle angående upphandlingen av färdtjänster. Esbo stad ordnar en omfattande upphandling av färdtjänster och Sjundeå kommun deltar i upphandlingen för både Sjundeås och Ingås del. Esbo stads servicechef Pasi Ojaniemi presenterar upphandlingen på informationstillfället.

 

Informationstillfället ordnas måndagen den 3 december 2018 kl. 15 i Sjundeås kommunhus, adress Parkstigen 1.

 

Anmälningar i Sjundeå: Anette Högström, anette.hogstrom@siuntio.fi / tfn 044 386 1255

Anmälningar i Ingå: Karolina Grop-Nordström, karolina.grop-nordstrom@inga.fi / tfn 046 922 9800

 

 

Välkommen!