Informationstillfälle om upphandling av färdtjänst

19.03.2019 11:48

Kategori: Social- & Hälsovårdstjänster

Sjundeå och Ingå kommuns handikapp- och äldreråd samt andra intresserade bjuds in till ett gemensamt informationstillfälle angående upphandlingen av färdtjänster. Esbo stad ordnar en omfattande upphandling av färdtjänster och Sjundeå kommun deltar i upphandlingen för både Sjundeås och Ingås del. Esbo stads servicechef Pasi Ojaniemi samt projektsakkunnig Marion Ticklén presenterar upphandlingen på informationstillfället.

Informationstillfället ordnas onsdagen den 3 april 2019 kl. 15-16.30 i Sjundeås kommunhus, adress Parkstigen 1.

 

Anmälningar i Sjundeå: Anette Högström, anette.hogstrom@siuntio.fi / tfn 044 386 1255

Anmälningar i Ingå: Karolina Grop-Nordström, karolina.grop-nordstrom@inga.fi / tfn 046 922 9800