Informerandet i kommunen

Kommunens meddelanden, kungörelser och lagstadgade tillkännagivanden publiceras i webbtjänsten KTWeb. Dessutom finns en stor del av kommunens kungörelser och anmälningar på kommunens anslagstavla.

Kommunen informerar också i Facebook och i Instagram.

Meddelanden

Kungörelser

Grafiska anvisningar

Lediga arbetsplatser finns i Kuntarekry

Responsblankett

Sjundeå kommuns i sociala medier

Facebook
SiuntioSjundea

Instagram
@siuntionkunta