Ingen telefonmottagning hos socialkansliet 31.1.2018

30.01.2018 09:15

Kategori:

Personalen vid socialkanslierna i Ingå och Sjundeå har en gemensamma utbildningsdag på onsdag 31.1.2018. Med anledning av det här ordnas ingen telefonmottagning den dagen.

Brådskande ärenden under tjänstetid via Sjundeå kommuns växel, tfn (09) 260 611.