Inom Sjundeås småbarnspedagogiska tjänster förbereder man sig på personalens politiska åsiktsyttring on 25.4.2018 kl. 12-18

24.04.2018 13:57

Kategori:

 Finlands Närvårdar- och Primärskötarförbund SuPer, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Tehy samt Fackorganisationen för högutbildade inom det sociala området Talentia kommer att anordna en politisk åsiktsyttring onsdagen den 25 april 2018.

Enligt de ursprungliga uppgifterna skulle arbetsmarknadskonflikten främst rikta sig mot småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla). Tehy, Super och JHL har ändå meddelat att åsiktsyttringen berör alla förbundsmedlemmar som arbetar inom den offentliga eller privata småbarnspedagogiken i Nyland.

Omfattningen och konsekvenserna av arbetsmarknadskonflikten är enligt de preliminära uppgifterna svåra att bedöma. Personalen som arbetar inom småbarnspedagogiken i Sjundeå kan också delta i åsiktsyttringen.

Om det är många som deltar, räcker inte den småbarnspedagogiska personalen till och verksamheterna vid enheterna kan inte ordnas på normalt sätt under onsdagen.

Småbarnspedagoger inom den offentliga och den privata sektorn som tillhör de ovannämnda förbunden marscherar ut från sina arbetsplatser kl. 12-18. Åsiktsyttringen hänger ihop med behandlingen av lagpropositionen till lagen om småbarnspedagogik i riksdagen. Medlemmar i OAJ eller Barnträdgårdslärarförbundet deltar inte i åsiktsyttringen.

Hur detta påverkar småbarnspedagogikens verksamhet i Sjundeå kommer att utredas under tisdagen.

De serviceområdesansvariga inom småbarnspedagogiken/cheferna för de olika enheterna inom småbarnspedagogiken kommer att informera mer om hur åsiktsyttringen påverkar verksamheten och om ändringar i ordnandet av småbarnspedagogiken i Sjundeå.

Familjerna ska följa med daghemmens informerande i ärendet.
De serviceområdesansvariga inom småbarnspedagogiken ger mer information.