Inomhusluftsprojektet Vi löser det tillsammans! startade i Sjundeå

14.03.2018 14:21

Kategori:

I början av februari startade det treåriga projektet Vi löser det tillsammans! Målet är att skapa och beskriva serviceprocesser som stöd förbarn, som fått symtom av eller insjuknat på grund av problem med inomhusluften i daghem och skolor, och deras föräldrar samt att erbjuda dem kamratstöd.

Mera om projektet (på finska) på deras hemsidor:

https://www.hengitysliitto.fi/fi/hengityssairaudet/sisailmasta-homeesta-sairastuneet/ratkaistaan-yhdessa-hanke