Invånarmöte 27.2.: Planen för Marsuddens vatten- och avloppsledning

16.02.2018 08:19

Kategori:

Välkommen till ett invånarmöte på Södra Sjundeå Ungdomsförenings föreningshus Borgvik (Östra Kungsvägen 148, 02580 Sjundeå) tisdag 27.2.2018, kl. 18 – 20.00. Mötet ordnas av Sjundeå kommuns tekniska avdelning.

Vid invånarmötet presenteras Sjundeå kommuns plan för byggandet av vatten- och avloppsledningen från Marsudden till flervånings- och radhusen på Pickala industriområde. Övriga områden inom vatten- och avloppsledningens område ingår inte i vattentjänsteverkets verksamhetsområde, så de är inte obligatoriskt att ansluta sig till ledningen. Om man vill kan man ansluta sig till ledningen genom att ansöka om tillstånd för detta av kommunen.

 

Tekniska nämnden

 

Bilaga:   
- karta över området