Jour

Läkarens och skötarens jour

Tjänstetid (vardagar 8-16) är jouren på Sjundeå hälsocetral
Utanför tjänstetid är jouren på Lojo sjukhus samjour

Tandläkarjour

Tjänstetid (vardagar 8-16) är jouren på Sjundeå tanläkarstatiom
Utanför tjänstetid är jouren i Helsingfors, närmare direktiv

Socialjour

Social - och krisjour
09 816 42439

Akut hälsorådgivning

Vardagar klo 8-16
044 386 1026
Ingen tidsbeställning eller textmeddelanden

Lojo sjukhus samjour

Jour utanför tjänstetid
I övriga fall än nödfall, ber vi er ringa jourpolikliniken innan ni åker dit.
050 427 5600

Sjukhusvägen  8
08200 Lojo

Nödcentralen

112