Känns trafiken säker i Sjundeå? Besvara enkäten och påverka Sjundeås trafikförhållanden

12.09.2019 11:34

Kategori: Turism & Fritid Boende & Miljö

I Sjundeå främjas trafiksäkerhet genom att uppdatera den kommunala trafiksäkerhetsplanen. Du kan delta i planeringsarbetet genom att besvara trafiksäkerhetsenkäten som är öppen för alla fram till 15. september 2019. Med enkäten kartläggas åsikter av dem som bor eller rör sig i Sjundeå samt deras erfarenheter av trafik och trafiksäkerhet.

I Sjundeå har man startat uppdateringsarbetet av trafiksäkerhetsplanen, som utförs gemensamt av Sjundeå kommun och NMT-centralen i Nyland. När planen är färdig kommer den att vägleda trafiksäkerhetsarbete i Sjundeå under de närmaste åren och därigenom påverka kommunens alla invånare.   

Målet med trafiksäkerhetsplanen är att främja ett mera säkert och ansvarigt sätt att röra sig i Sjundeå. Under åren 2014 till 2018 har en person har omkommit och 32 personer skadats i trafikolyckor i Sjundeå. Syftet med planläggningsarbetet är att hitta nya metoder för att minska antalet trafikolyckor. Dessutom är det viktigt att förbättra upplevd trafiksäkerhet, vilket är en nyckelfaktor för människors livskvalitet.

Trafiksäkerheten påverkar alla ålders- och rörelsegrupper. För att stödja arbetet med trafiksäkerhet i kommunen kommer en handlingsplan för trafikfostran att utarbetas för att hjälpa till att planera de kommande årens verksamhet. Dessutom sammanfattar arbetet behoven för att förbättra trafikomgivningen i Sjundeå området.

Åsikter och erfarenheter om trafiksäkerhet är en viktig del av planläggningsarbetet. Trafiksäkerhetsenkätens syfte är kartlägga åsikter om trafiksäkerhetsläget i Sjundeå av både invånarna och andra personer som rör sig i området. I enkäten samlas även information om platser som anses vara otrygga att röra sig i. Enkäten kan besvaras till 15. september 2019 på Sjundeå kommuns hemsidor http://www.sjundea.fi/ eller vid https://app.maptionnaire.com/sv/6702/. Ett presentkort till Scandic Siuntio och biobiljettpaket kommer att lottas ut bland de som svarat.

TILLÄGGSUPPGIFTER:

  • Sjundeå kommun, Markus Moisio, tel. 044 386 1099
  • NMT-centralen Nyland, Herkko Jokela, tel. 0295 021 367
  • Planeringskonsult Ramboll Finland Oy, Terhi Svenns, tel. 050 358 0733