Klimatlagen revideras – allmänheten kan ge synpunkter på möjligheterna till deltagande och en rättvis omställning genom webbenkäter

16.10.2020 10:46

Kategori: Boende & Miljö

Meddelande

Enkäten kan besvaras på webbplatsen Dinåsikt.fi fram till den 12 november 2020.