Kollektivtrafik

Järnvägstrafik

Järnvägen mellan Helsingfors och Åbo går igenom kommuncentrum och man kan stiga på tåget vid Sjundeå järnvägsstationen vid Bangårdsvägen.

Busstrafik

Sjundeå har både intern busstrafik och extern busstrafik bland annat mot Lojo, Kyrkslätt och Helsingfors. Du kan stiga på bussen vid busshållplatser eller i kommuncentrum vid Sjundeås busstation som ligger vid Flemingsvägen mitt emot S-market.

Mer information om kollektivtrafiken i Sjundeå finns på Nylands och Östnylands kollektivinformations webbplats:
Sjundeås kollektivtrafik

Meddelande om upphittade saker