Kom ihåg att svara på klimatenkäten!

23.06.2022 12:00

Kategori: Boende & Miljö

Vad borde Sjundeå göra med tanke på klimatförändringen? Vad skulle vara riktiga åtgärder för att minska kommunens utsläpp på olika sektorer? Kan kommunen hjälpa Sjundeåbor med invånarnas egna klimatgärningar? 

Kommunen samlar Sjundeåbornas åsikter om hur kommunen borde reagera på klimatförändringen. Mottagna svar utnyttjas i arbetet att uppdatera kommunens klimatprogram, så att programmet i framtiden även skulle motsvara kommuninvånarnas åsikter. Klimatprogrammet syfte är att ställa mål samt åtgärder som behövs för att nå målen. 

Utöver kommunens eget klimatprogram har kommunen förbundit sig till HINKU-projektets mål för att minska utsläpp: utsläppen ska minskas med 80 % till år 2030 jämfört med nivån år 2007. Kommunen nådde projektets delmål: En 30 % minskning i utsläpp till år 2020. Att nå det slutliga målet kräver dock omfattande åtgärder. 

Enkäten kan besvaras till och med 27.6. Svarstiden är kring 10 minuter. 

Länk till enkäten. 

Sjundeå HINKU-logo