Kommentera Sjundeås nya utkast till plan för småbarnspedagogik fram till 27.5.2019

21.05.2019 10:09

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning

Ge dina kommentarer om Sjundeås nya utkast till plan för småbarnspedagogik senast 27.5.2019

De av Utbildningsstyrelsen uppgjorda Grunderna för läroplan för småbarnspedagogiken förnyades i december 2018. Nu är det dags att uppdatera även Sjundeås småbarnspedagogiska plan som berör 0-6-åriga barn.

Planen för småbarnspedagogik går ut på att arrangera småbarnspedagogik i kommunala enheter samt i privata daghem som befinner sig i Sjundeå kommun.

Grundtexten hos Utbildningsstyrelsen (med svart) och Sjundeås kommunala lokala betoningar (med blått) utgör planen för småbarnspedagogik i Sjundeå. Bägge två styr och förpliktigar förverkligandet av vardagen inom småbarnspedagogiken i kommunen.

Planen för småbarnspedagogik är uppgjord under våren 2019 tillsammans med personalen och olika samarbetspartners.  Vi ber er kommentera planens innehåll vad beträffar Sjundeås texter, så att den blir färdig att godkännas på bildningsnämndens möte den 12.6. Planen för småbarnspedagogiken är som utkast finskspråkig, den översätts till svenska efter behandling i nämnden. Planen finns här

Det är meningen att ta i bruk den nya planen för småbarnspedagogik i Sjundeå från och med 1.8.2019.

Det är möjligt att kommentera mellan den 21.5. - 27.5.2019. Svarstiden slutar den 27.5.2019

Kommentarerna kan skickas på finska eller svenska till adressen varhaiskasvatus(at)siuntio.fi

Med vänliga hälsningar, Sjundeås tjänster för småbarnspedagogik