Kommentera uppdateringar i Sjundeås plan för förskoleundervisning senast 18.9.2019

13.09.2019 10:42

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning

Den nuvarande planen för förskoleundervisningen i Sjundeå är uppgjord under åren 2017-2018. Planen för förskoleundervisning baserar sig på Utbildningsstyrelsens nationella grunder samt Sjundeås kommunvisa betoningar. Grunderna för förskoleundervisningsplanen är kommunens lokala strategiska och pedagogiska handling för planerande, genomförande och utvärderande av förskoleundervisningen.

Förskoleundervisningen är avgiftsfri undervisning som barnen får året innan läroplikten uppkommer. Förskoleundervisning ordnas i Sjundeå som kommunal service 20 timmar i veckan, 4 timmar om dagen.

Nu är det dags att uppdatera Sjundeås plan för förskoleundervisning för att motsvara den kommunvisa praxisen och de kommunvisa riktlinjerna. I Utbildningsstyrelsens nationella grunder för förskoleundervisningsplan har sedan den nuvarande planen togs i bruk gjorts inga ändringar vilka skulle beaktas vid uppdateringen.

Utbildningsstyrelsens grundtext (med svart text) och Sjundeås kommunvisa lokala prioriteringar (med blå text) bildar Sjundeås plan för förskoleundervisning. Båda texter förpliktar planering och förverkligande av förskoleundervisning i kommunen.

Vi ber er att kommentera den lokala delen(med blå text) så att den kan godkännas i bildningsnämndens möte 23.10.2019 och före det i sektionerna.  Planen för förskoleundervisningen är finskspråkig , planen översätts till svenska efter att nämnden har behandlat den.

 

Utkastet hittas här

 

Kommenteringstiden slutar 18.9.2019.

Kommentarerna kan skickas på finska eller svenska under adressen

varhaiskasvatuspalvelut@siuntio.fi .

Med samarbetshälsningar, Sjundeås tjänster inom småbarnsfostran