Kommundirektörens första maj-hälsning

30.04.2020 13:42

Kategori:

Avvikande vardag och det nya normala

De närmaste gångna månaderna har satt oss inför en helt ny situation. Det världsomfattande coronaviruset spred sig i början av mars till Finland och har berört oss alla. Också i Sjundeå har vi fått erfara specialarrangemang som beredskapslagen har medfört.

Sjundeå kommun har anpassat sin verksamhet enligt begränsningar, order och anvisningar av statsrådet. Kommuninvånarna har informerats om förändringar i vardagen och samtidigt uppmanats att följa med olika nyhetsforum och myndigheternas nätsidor.

Den mest betydande ändringen i vardagen är att skolorna har övergått till distansundervisning. Situationen har medfört ändringar angående bl.a. skolskjutsar, skolmåltider och inom småbarnspedagogikens tjänster.

Statsrådet beslöt igår 29.4. att skolorna inte mera hålls stängda efter 13.5 och att eleverna därmed återvänder till skolan för några veckor. Undantagsarrangemangen upphävs, med man ska fortfarande undvika närkontakter.

Eftersom bildningsväsendets tjänster har stängts har arbetssituationen för några personer förändrats. En del av personalen har överförts till att arbeta i andra uppgifter och t.ex. personer med vårdutbildning har flyttats till hälsocentralens bäddavdelning och öppenvården. Besök på bäddavdelningen, Villa Charlotta och Azalea är förbjudna men hälsocentralens och tandklinikens jour samt största delen av socialservicen fungerar nästan normalt. Man bör dock alltid först ta kontakt per telefon.

Kommunhuset, tekniska kansliet och biblioteket har också stängt sina dörrar. En del av personalen arbetar på distans. Man kan dock uträtta ärenden per telefon eller genom att komma överens om ett personligt besök. Kommunens tjänster förutom de med undantagsrestriktioner har fortsatt som normalt. Biblioteket och ungdomstjänsterna har ökat elektroniska serviceformer.

Kommunens personal har på grund av undantagssituationen varit tvungen att möta otaliga nya uppmaningar i sitt arbete. De har anpassat sig och varit flexibla på ett utmärkt sätt. Ett speciellt tack vill jag rikta till de arbetstagare som har emottagit ändrade arbetsuppgifter. Vi klarar oss tillsammans.

Coronasituationen har drabbat otaliga företag hårt. Den ekonomiska tillväxten som man kunde ana i början av året har blivit till en hotande recession. Prognoserna är dystra och man förutspår att arbetslöshet och antalet företagskonkurser ökar. Statsmakten har snabbt skapat olika stödprojekt för företagen. Det finns mer information om alternativen på corona-information på Sjundeås nätsidor.

För att underlätta undantagssituationen strävar Sjundeå kommun efter att tidigarelägga sina egna nödvändiga upphandlingar. I mån av möjligheter styr man små upphandlingar lokalt och situationen tas i beaktande vid hyror till kommunen av samfund som har drabbats av krisen så att verksamheten har förminskat. Det finns möjlighet att förhandla om betalningstid för vattenräkningar och situationen beaktas även i småbarnspedagogikens klientavgifter. Vi önskar att kommuninvånarna beaktar de lokala företagen och samfunden vid sina uppköp.

Kommunens verksamhet och beslutsfattande har även under undantagssituationen fortsatt som vanligt och med fokus på byggande av framtiden. En del av verksamhetsorganen har haft sina möten på distans, en del i större lokaler med beaktande av säkerhetsavstånd. Fullmäktige godkände förra veckan byggnadsentreprenaden för bildnings- och välfärdscampuset, vilken har länge varit under beredning, men nu kan man påbörja byggarbetet inom de närmaste veckorna. Det största projektet i kommunens historia färdigställs på hösten 2022. Byggarbetet för hyreshöghuset i kommuncentrum har också påbörjats och förnyelsen av allaktivitetshallen ska inledas. Den kommande sommaren och följande året är en tid för raskt byggande i Sjundeå. För denna del ser framtiden för vår kommun ljusare oavsett corona. Det är en sak som vi kan vara glada och stolta över.

Vi har en exceptionell första maj framför oss. Begränsningar för samlingar hindrar det traditionella firandet. Även en liten gest kan ge feststämning för de nära. Låt oss ta hand om varandra. Låt det bli det nya normala. Glad första maj!

Juha-Pekka Isotupa
kommundirektör

kunnanjohtaja