Kommunen ordnar ett invånartillfälle

31.05.2018 08:58

Kategori:

Kommunen ordnar ett invånartillfälle torsdagen 14.6.2018, k. 18.00 i Borgvik, Östra Kungsvägen 148.

Vid tillfället presenteras senaste planer för byggandet av vatten- och avloppsledning från Marsudden till flervånings- och radhusen på Pickala industriområde