Kommunens ledningsgrupp

Kommundirektör Juha-Pekka Isotupa leder kommunens ledningsgrupp. Ledningsgruppens uppgift är att verka som stöd för det kommunala beslutsfattande. Gruppens uppgift och mål är kommunens och dess invånares välmående.

Ledningsgruppen verkar som stöd för kommundirektören i det strategiska och operativa ledandet och utvecklingsarbetet.

Ledningsgruppens medlemmar

Juha-Pekka Isotupa 

Kommundirektör
044 386 1049

Niko Kannisto

Förvaltningsdirektör
(ersättare för kommundirektören)
050 386 0800

Cathrinne Wetterstrand                  

Grundtrygghetsdirektör
044 386 1240

Markus Moisio

Tekniska direktör
044 386 1099

Eero Kling

Bildningsdirektör

050 386 0826

E-posten är i form av fornamn.efternamn@sjundea.fi